Nota Falsafah Pendidikan Islam dan Barat

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
-          Prinsip – akidah, ibadah, keterampilan, kepimpinan
-          menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup.
-           
Ibnu Rushd (520 – 595 Hijrah)
Falsafah beliau
-          hidup sederhana dan bersahaja
-          bersifat pemurah
-          rendah diri terutama kepda org2 miskin
Sumbangan
-          mengkaji dan menyaringkan hasil pemikiran Aristotle.
-          mengemukakan idea-idea yang bernas
-          bidang ilmu perubatan dan perundangan islam
-          dianggap sebagai ahli falsafah Islam pertama dan berjaya memperoleh ramai peminat da pengikut : Islam, Kristian, Yahudi.

Karya
-          Mabadul Falsafah-          Tahaful Tahafut

Al-Ghazali (1058 – 1111)
-          Algazel
-          ahli falsafah, ahliteologi dan ahli juri yang amat disegani
Sumbangan
-          menghasilkan lebih daripada 400 karya dlm bidg teologi, falsafah, sains dan ilmu sufi
-          fikiran beliau tidak luntur dalam peredaran zaman
karya
-          Tahafut al-Falasifa
-          Mohak al-Nazar fi al-mantiq

Ibn Khaldun (1332 – 1406)
-          tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi
-          membantu manusia memahami tamadun dunia
Sumbangan
-          berfokuskan kepada ilmu mystic dan teologi
-          sumbangan utaa dalm bidang falsafah sejarah dan sosiologi
-          menulis ejarah dunia yang mengndungi analisis pristiwaa2 sjrh.
-          menganalisis tentang dinamika hubungan kelompok
-          menunjukkan kepentingan al-Assabiyya (perasaan kekitaan) bagi mewujudkan tamaduun baru serta meningkatkan kuasa politik
Sumbangan
-          Sejarah Maghrib
-          Shifa as-sail

Al- Farabi (870 – 950)
-          pemikiran beliau dalam bidang sains, falsafah, logic, sosiologi, perubatan, matematik dan muzik
Sumbangan
-          bidang falsafah, logic dan sosiologi
-          merupakans eorang ahli Neoplatonist – banyak menggabungkan pemikiran plato dan Aristotle dengan teologi
-          sumbngn pnting :: membahagikan pengajian logic kepada dua kategori
o   Takhayyul (idea)
o   Thubut (bukti)
Karya
-          menghasilkan 117 buku
-          43 naskah logic
-          11 metafizik
-          7 etika
-          7 sns politk
-          17 muzik dan perubatan
-          Fusus al-Hikam
-          Kitgab al-MusiqaFALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
Prinsip
-          kehidupan akan jadi baik jika berubah
-          sikap – penentu pencapaian kebhagian

CONFUCIUS (551 – 479) - Cina
-          menyampaiakn ajaran beliau yang merangkumi pelbagai bidang sprit muzik, pemerintahan Negara dan etika
Falsafah
-          pendidikan untuk semua ambilkira status sosioekonomi
-          menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi
-          6 buku beliau merangkumi bidg :
o   muzik
o   puisi
o   kesusasteraan
o   sejarah
o   kod dan tatacara
-          peranan guru sbgai fasilitato dan penyampai ilmu yang mahir

Rabindranath Tagore (1861 – 1941) INDIA
-          penulis, pengarang sandiwara, penggubal lagu, penyair, ahli falsafah dan pendidik
Falsafah
-          pendidikan merupakan proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing2 kelak
-          menghasilkan individu yang menyeluruh :
o   interaksi
o   integrasi dgn prsekitrn
-          ilmu dan aktiviti fizikal :
o   muzik
o   seni
o   sastera
o   sejrah
o   drama dan tarian
o   pndidikan Alm skitar
-          guru sbgai fasi dan pengerak perbicgn murid dan pnjana idea kreatif dan bernas
FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
Falsafah Pendidikn Tradisional Barat

Parenialisme
-          tidak berubah
-          pendidikan seharusnya focus kepada carian dan sebaran ilmu yang tidak  berubah-ubah
Matlamat
-          pendidikan bertujuan untuk mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau tidak mempunyai had masa
Tumpuan
-          Jenis kurikulum :
o   m/p yg diberi tumpuan adalah kemanusian & kesusasteraan conthnya:
§  bahasa
§  sastera
§  matematik
§  seni
§  sains
-          Peranan Guru
o   dianggap pakar dan bijaksana
o   membimbing perbicgn kump
o   mendisiplinkan murid
-          Kaedah mengajar
o   guru mengajar murid tanpa menanya sebarang soalan
o   guru mempunyai kuasa pakar dan tidak akan melayan sebarang pandangan anak murid mereka
-          Peranan Murid
o   berusaha bersungguh2 agar memperoleh seberapa bnyk ilmu
o   menyiapkan tugasan yg diberi oleh guruEsensialisme
-          menumpukan perkara2 asas sahaja
-          bersifat praktikal dan prakmatik
matlamat
-          pengajaran maklumat berbetuk fakta yang perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh anak murid
Tumpuan
-          jenis kurikulum
o   kemahiran asas 3M
o   m/p wajib ;
§  sains
§  sejarah
§  seni
§  muzik
o   sastera dan kemanusiaan dianggap sampingan shja
-          Peranan guru
o    disifatkan sebagai seorang yang berwibawa dalam pengajaran dan pembeljaran bilik darjah
o   rol model kepada anak murid
-          Kaedah Mengajar
o   pendektan didaktik
o   murid2 tidak digalakkan untuk meibatkan diri dalm prosess spekulsai reflektif *perkara sia2 shja
-          Peranan Murid
o   perlu rajin belajar
o   menumpukan perhatian dan usaha kepada apa yg diajar di sekolah


FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT
Progresivisme
-          bnyk dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey
Konsep
-          ilmu hanya bersifat relative dan tentative bagi menerangkan realiti masa kini sahaja
-          tidak boleh dianggap benar untuk selama2nya
-          seorang yang berpendidikan ditakrifkan sebgai seorang yang celik akal bagi membolehkannya menyesuaikan diri dgn perubahan yg berlaku dlm kehidupannya.
Matlamat Pendidikan
-          menyediakan golongan murid agar berupaya untuk mengakomodasi sbagarang perubahan dlm kehidupan mereka
Tumpuan
-          ilmu hanya satu keterangan tentative – masa kini sahaja
-          ilmu tidak benar buat slama2nya
-          Jenis Kurikulum
o   anak murid diberi kebabasan untuk memilih m/p yg ingin dipelajari
o   kebebasan akan memastikan mereka akan pelajari apa yg diminati
o   dpt memaksimumkan potensi msing2
-          Peranan Guru
o   pembimbing dan membantu murid untuk menyelesaikan mslh dlm peljaran
o   mewujudkan suasana pembelajaran yg kondusif :
§  mengemukakan soalan
-          kaedah Mengajar
o   pendekatan induktif untuk memberi peluang kepda murid untuk memikirkan penjelasan
§  pngajaran kemhiran
§  kerja makmal
§  pnglaman kangsung dgn persekitaran
-          peranan murid
o   mencari keterangan masing2 untuk mnjelaskan fenomena yg diberikan oleh guru
o   belajar cara untuk mngemukan soalan


Rekonstruktivisme
-          membaiki dan membina smula masyarakat

Konsep
-          sekolah dianggap sebagai pemangkin utama uuntuk meningkatkan keadaan hidup
-          sekolah dibina
Matlamat
-          mengasaskan corak budaya baru serta menghpuskan penyakit sosial

Tumpuan
-          Jenis Kurikulum
o   terdiri daripda bidang sains sosial
o   memberi tumpuan kepada kajian semasa dan masa depan
-          Peranan guru
o   agen perubahan dan pembaharuan
o   bersifat kreatif dan inovatif
-          kaedah mengajar
o   berpusatkan murid
o   simulasi, sumbangsaran
-          peranan murid
o   mengambil bahagian aktif dlm stiap aktiviti

Eksistentialisme
-          focus kepada fitrah kewujudan manusia
-          manusia lahir tnpa tujuan

Konsep
-          individu bertanggungkawab ke atas diri sendiri
-          mempunyai kebabasan mnentukan mtlmat dan membuat keputusan sndiri.
Matlamat Pendidikan
-          sistem sekolah atau guru tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid
Tumpuan
-          Jenis Kurikulum
o   tidak mempunyai M/p khusus namun focus pda :-
§  seni
§  kesusasteraan
§  drama
-          Peranan Guru
o   pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan untuk ank murid meluahkn prasaan dan emosi
-          Kaedah mengajar
o   berpusatkan aktivti dan murid
o   main peranan dan simulasi
-          Peranan murid
o   digalakan untuk melibatkan diri secara aktif agar – maksimumkan peluang pndidikan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...